Hiya Hiya Bit Adapters

Hiya Hiya Accessories

USD $5.700

Connect your Hiya Hiya LARGE tips to SMALL cables or your Hiya Hiya SMALL tips to SOCK cables.

Each pack comes with 2 adapters